Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky (7768)

  Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Krizové situace mohou nastat v každé vzdělávací instituci a je dobré být na ně připraven a postupovat tak, aby se krize efektivně zvládla a nepoškodilo se dobré jméno školy, klima a vztahy uvnitř i s veřejností. Vzdělávací program je zaměřen na vymezení krizových situací, objasnění vhodných a efektivních postupů komunikace v krizi, věnuje se eliminaci komunikačních chyb a připravuje účastníky na vytvoření vlastních krizových scénářů. Účastníci se rovněž seznámí s mediačními technikami, které jim pomohou zvládnout emočně vypjaté momenty. Pozornost bude věnována i digitálním technologiím, které je nutné v krizi využívat s velkým rozmyslem, protože mohou být kvalitním pomocníkem, ale i zásadním problémem v případě šíření dezinformací. Absolventi kurzu se naučí, jak vypjatou situaci úspěšně zvládnout a zabránit tak eskalaci vzniklé krize.
  Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně komunikovat v krizových situacích a zabránit tak další eskalaci krize a poškození dobrého jména školy.
  Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
  − Identifikovat krizovou situaci a zvolit adekvátní komunikační strategii,
  − Aplikovat techniky pro zvládání vyhrocených emocí v krizových chvílích.
  − Vytvořit si krizový scénář a aplikovat ho při komunikaci v krizových situacích
  21756/2021-2-774
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky
  1 Teoretická část: 2,5 vyučovací hodiny
  - Teoretický rámec a terminologické vymezení
  - Vymezení krizových situací ve školství
  - Vnitřní a vnější krizová komunikace
  - Co je krize a jak ji identifikovat
  - Postup při krizové komunikaci – strategie a zásady
  - Chyby při krizové komunikaci
  - Komunikační stopky
  2 Praktická část: 3 vyučovací hodiny
  - Techniky pro zvládání krizových situací – copingové strategie, zrcadlení, parafráze, worst case X best case, kotvení v pěti smyslech
  - Strukturování informačních sdělení
  - Uplatnění mediace
  - Příprava krizového scénáře
  - Využití digitálních technologií při krizové komunikaci
  - Postup v konkrétních případech
  - Rozbor případů z praxe
  3 Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny
  16
  Pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek
  100 % účast na kurzu

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    není stanoven
    Osvědčení o absolvování
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Říjen
    11.12.2023
    Krátkodobé
    6 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1980 Kč / kurz
    ----
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2023 - 29.11.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (tel. 773 246 766), danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz