Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (6378)

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností.
  Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením.
  Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.
  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  I. Koncept školní zralosti (2h)
  II. Fonematické uvědomování (2 h)
  III. Teoretická východiska tvorby Elkoninovy metody (2 h)
  IV. Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (2 h)
  V. Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou,
  komentovaný video-trénink (4 h)
  VI. Doporučení pro práci s dětmi se speciálními potřebami (4 h)
  40
  Na základě přihlášky.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    16 hodinový program v rámci DVPP
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní i letní semestr
    22.04.2023
    Krátkodobé
    16 hodin
    22.4.2023
    23.4.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2150 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Kateřina Esserová, DiS.
    katerina.esserova@pedf.cuni.cz
    221900342
    01.02.2023 - 30.05.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)