Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě II. (7310)

  Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě II.
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Program je založen na významných experimentech v psychologickém zkoumání, které ovlivnilly svými výsledky či dopady společnost. Účastníci programu budou mít možnost nejen seznámit se s vybranými experimenty, ale některé z nich si také vyzkoušet. Výuka bude postavena z 60% na praktických seminářích (24 hodin) realizovaných v psychologické laboratoři Myslab a pomocí simulace skutečných situací. Zbylých 40% (16 hodin) vytvoří nezbytný teoretický základ pro experimentální část. Pro úspěšné zakončení studia zpracuje student ročníkovou práci založenou na analýze vybraného experimentu.
  „Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě“
  Program bude realizován v měsících únor - červen ve dvou 2-hodinových blocích 1 x za 14 dní.
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    závěrečná písemná práce
    Osvědčení o absolvování programu
    50% účast + závěrečná práce
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Pedagogická fakulta UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    letní semestr, Únor
    1
    40 hodin
    Úterý
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    600 Kč / kurz
    K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce prosince, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit od 1. 1. 2024 do 25. 1. 2024.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Jaroslava Tomášová
    jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
    221900341
    01.03.2023 - 22.12.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)