Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě (4520)

  Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě
  kombinovaný
  čeština
  https://kamv.cz/

  Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je strukturován do modulově uspořádaného studijního plánu, ve kterém je možno přizpůsobit pořadí výukových modulů a předmětů dle potřeb, možností a zájmu účastníků. Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí. Každý modul obsahuje minimálně:
  • 32 hodin přímé výuky (přednášky, semináře)
  • 20 hodin manažerské praxe ve školských zařízeních
  • 18 hodin on-line aktivity (řešení případových studií, zpracování úkolů s následnou prezentací v on-line prostředí, chatování, e-forum)
  Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je realizován vysokou školou (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, KAMV) v rámci celoživotního vzdělávání. Obsah studia vychází z akreditovaného vysokoškolského studijního programu – oboru Školský management. Studium bylo opakovaně akreditováno MŠMT ČR v rámci systému DVPP .
  MSMT- 21810/2022-1-812
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
  ano
  30
  Požadované vstupní vzdělání - kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
  Minimální úplné střední vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání
  V návaznosti na počet přihlášených uchazečů mohou být v kombinované formě otevřeny kurzy pro studijní skupiny v Praze i v jednotlivých krajích – studijních střediscích. Průměrný počet účastníků ve vzdělávacím programu – modulu je 30 účastníků.
  Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci včetně neúplných škol, střední management, vedoucí předmětových týmů, vedoucí učitelé odborného výcviku nebo odloučených pracovišť a vedoucí pracovníci domovů mládeže, stejně tak ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří uvažují o řídící práci ve školství, případně se připravují ke konkurznímu řízení.
  Dle § 7 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkoušku před komisí.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    108 kreditů z programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve škole vyhl. č. 317/2005 Sb.
    Program je v souladu s ustanovením § 7 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Říjen
    4
    362 hodiny
    5 modulů
    Středa
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    39500 Kč / kurz
    Poplatek za přihlášku není stanoven, nevyžaduje se.


    Celková cena se skládá z částky za 5 modulů po 7.900,- Kč, může se hradit jednotlivě po modulech.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    UK PedF, CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Kateřina Esserová, DiS.
    katerina.esserova@pedf.cuni.cz
    221900341
    01.02.2024 - 30.08.2024
    Přihlášky je možno podávat průběžně
    Výběrové řízení září 2023

    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz