Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Základy filmové a audiovizuální výchovy (8884)

  Základy filmové a audiovizuální výchovy
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Seminář poskytne pedagogům nástin základních témat Filmové a audiovizuální výchovy (F/AV), která je od roku 2010 jedním z doplňujících oborů Rámcového vzdělávacího programu. Poskytne vhled do problematiky filmové gramotnosti, tedy schopnosti rozumět filmovému umění, a hlavních okruhů, kterými by se měli ve výuce zabývat. Nabídne možnosti jejich didaktického uchopení, stejně jako přesahy do jiných předmětů – zejména mediální výchovy, ale i výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, fyziky ad. Součástí budou tvořivé úkoly účastníků. Ke všem tématům budou poskytnuty odkazy na studijní literaturu, resp. audiovizuální materiály.
  Účastníci získají základní představu o výuce předmětu, vzdělávacích cílech, obsazích i metodách. Budou jim poskytnuty informace
  o literatuře a dalších možnostech samostudia, díky domácím pracím budou mít jasnější představu o tvořivých aspektech předmětu. Dozvědí se o technických požadavcích na výuku.
  MSMT- 15284/2022-1-619
  MŠMT
  11914/2017-1
  Základy filmové a audiovizuální výchovy
  Základní témata a časové rozvržení:
  Den 1:
  Význam Filmové a audiovizuální výchovy
  Filmová a audiovizuální výchova v Rámcových vzdělávacích programech, filmová gramotnost, evropský kontext filmového vzdělávání; stav filmové výuky v ČR, zkušenosti účastníků semináře
  Hlavní vzdělávací cíle a obsahy předmětu
  3 h
  Film a obraz ve výuce
  Základy filmové řeči; fotografie, filmový obraz, zvuk ve filmu
  Zadání domácí práce – „Postup práce“
  3 h
  Den 2:
  Rozprava nad domácími pracemi, jejich střih – technické a estetické problémy střihu a jeho didaktické možnosti; zvuková postprodukce
  5 h
  Zadání domácí práce – tvorba námětu a krátkého scénáře
  1 h
  Den 3:
  Diskuse nad scénáři – možnosti jejich realizace
  2 h
  Vzdělávání a vyprávění; filmové vyprávění a jeho specifika; analýza filmu, žánrový a autorský film; žák jako divák
  4 h
  15
  pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, dle přihlášek
  Absolvování celého programu.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    Osvědčení o absolvování
    ---
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
    Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Leden
    20.03.2023
    Krátkodobé
    18 hodin
    ----
    20.3.2023
    31.3.2023
    14.4.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3900 Kč / kurz
    ----
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Mgr. Danuše Dvořáková
    Iva Gecková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2022 - 30.06.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti Mgr. Danuše Dvořáková; danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    Kontaktní osoba CCŽV Iva Gecková (221 900 342); iva.geckova@pedf.cuni.cz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz