Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Základy soukromého práva (8796)

  Základy soukromého práva
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz si klade za cíl představit odvětví občanského práva srozumitelnou a praktickou formou. Kurz je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut časové dotace. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a práva pracovního. Vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz nejen na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.
  MŠMT
  Základy soukromého práva
  termín konání kurzu: 3.11.2022/ 15 - 19 hodin

  Přednášející - Jan Ilek

  Obsahová náplň kurzu:

  občanský zákoník obecně – základní terminologie a zásady
  občanský zákoník – rodinné a dědické právo, vlastnictví a závazky
  zákon o obchodních korporacích – stručný přehled
  pracovní právo – ukázky vybraných aktivit
  žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nejsou stanoveny
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
   Katedra právních dovedností
   Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
   Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Listopad
   Krátkodobé
   4 hodiny
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1500 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Právnická fakulka UK
   Bc. Hana Vařeková
   varekova@prf.cuni.cz
   221 005 504
   16.09.2022 - 27.10.2022