Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Prevence konfliktních situací ve škole – webinář (8714)

  Prevence konfliktních situací ve škole – webinář
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  distanční
  čeština
  Vzdělávací program je zaměřen na efektivní nastavení prevence konfliktů ve školách a školských zařízeních v různých pracovních situacích a při komunikaci s rodiči, žáky a kolegy. Účastníci se seznámí s teoretickým základem konfliktů a naučí se efektivně nastavit prevenci ve své organizaci. Pochopí význam vlastního hodnocení a budou ho umět využít jako základní oporu při řešení komplikovaných situací. Budou umět pojmenovat a nastavit smysluplné komunikační toky a efektivní systém spolupráce. Naučí se eliminovat komunikační stopky a komunikovat bez zbytečných spouštěčů.
  MSMT-6748/2022-1-395
  MŠMT
  11914/2017-1
  Prevence konfliktních situací ve škole – webinář
  Tematické bloky:

  1 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
  ● Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy a fáze konfliktů, strategie, způsoby řešení
  ● Konflikt-spor-problém
  ● Konfliktní situace ve školství
  ● Spouštěče
  30 minut pauza

  2 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
  ● Osobnostní nastavení
  ● Pravidla a jejich role v prevenci konfliktů
  ● Informační toky a jejich systém
  ● Zdroje zpětné vazby a jejich využití v prevenci konfliktů

  30 minut pauza
  3 Praktická část (90min)
  ● Rozbor konkrétních případů ze života školy, diskuze, dotazy
  15
  Cílová skupina:
  Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, členové širšího vedení školy (například vedoucí předmětových komisí či metodických sdružení, metodikové prevence, výchovní poradci), učitelé všech druhů škol a školských zařízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   Osvědčení o absolvování
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Listopad
   Krátkodobé
   6 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2300 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Mgr. Danuše Dvořáková
   Iva Gecková
   danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
   773246766
   01.09.2022 - 30.06.2023
   dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
   Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti Mgr. Danuše Dvořáková
   Kontaktní osoba CCŽV: Iva Gecková (221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.kamv.cz