Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty) (8712)

  LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty)
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Jak reagovat na studenty a studentky, kteří ve škole řeší svoji minoritní sexuální orientaci a genderovou identitu? Pokud téma aktuálně řešíte ve vaší praxi, přijďte sdílet své zkušenosti a získat inspiraci od jiných. Kurz nabízí základní vhled do témat, která souvisí s tím, jak lze ve školách uchopit LGBT+ témata ve výuce a jak pracovat s LGBT+ studujícími. Pozornost budeme věnovat poznatkům z psychologických výzkumů, včetně nejnovějších českých studií, legislativním limitům a resortním dokumentům. Diskutovat budeme pedagogická dilemata, která s tématy souvisí.
  245/2021-1-158
  MSMT
  LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty)
  Vymezení LGBT+; biologické a sociokulturní pozadí homosexuality a transsexuality; sexualita a gender (1 hodina)
  Vývoj identity LGBT+ osob, coming out, náročné situace, inhibující a podporující podmínky (1 hodina)
  Význam školy ve vývoji LGBT+ osob, výsledky výzkumů o školních zkušenostech LGBT+ studujících a vyučujících (1 hodina)
  Homofobie, homonegativita, důsledky negativních postojů v podobě genderově motivované a homofobní šikany, obtěžování, diskriminace, hate crimes (1 hodina)
  LGBT+ ve školním kurikulu (RVP, učebnice, obsah výuky) – popis stavu a mapování situace na školách zúčastněných osob, možnosti zlepšování, diskuse (1,5 hodina)
  Sociální a pedagogické klima, kvalita vztahů a postavení LGBT+ osob ve škole (intervence a prevence narušených vztahů v rámci předmětů, třídnictví a činností školního poradenského pracoviště) – popis stavu a mapování situace na školách zúčastněných osob, možnosti zlepšování, diskuse (1,5 hodina)
  Pedagogická dilemata a kontroverzní otázky – studující LGBT+ rodičů; hodnotový rámec přístupu k LGBT+ osobám; respekt a svoboda; skupina a jednotlivec; role náboženství; osobní postoje a profesionalita vyučujících v oblasti postojů k LGBT+ otázkám atd. (1 hodina)
  bez přijímacího řízení

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    účast na kurzu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Myslíkova 7
    doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní i letní semestr
    29.05.2023
    Krátkodobé
    8 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900134
    26.01.2023 - 22.05.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)