Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance (8580)

  Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  angličtina
  Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. V dopolední části se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu a získají představu o možných překladových ekvivalentech. V odpolední části použijí terminologii v ústní i písemné komunikaci.

  Komu je kurz určen:
  Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilou znalostí angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.  Kurz právnické angličtiny Property, intellectual property, inheritance
  Program – dopolední blok / 9:30 - 11:45 / přednášející - Mgr. Eva Dvořáková

  - Věcná práva:

  o koncepty podle českého práva a možné překladové ekvivalenty (např., držba, svépomoc, vyvlastnění, vydržení, nabytí vlastnického práva, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby); rozdělení věcí (movité, hmotné, atd.);

  o srovnání s koncepty common law (např. joint tenancy, estate, eminent domain); používání dublet v angličtině (např. right, title and interest; goods and chattels);

  o slovesa: např. požívat, zcizit, zatížit;

  - Duševní vlastnictví: základní terminologie, např. trademark, infringement, derivative work, fair use, passing off;

  - Dědění: např. dědění ze zákona, pozůstalost, testamentary succession, executor, administrator, legacy.

  - Praktické procvičení:

  o smlouva o zřízení služebnosti;

  o explaining a statutory provision to a client;

  o závěť


  Program – odpolední blok / 13:00 - 15:15 / přednášející - Sean Davidson

  - Lawyer-Client roleplay: advise a client on a copyright dispute, and analyse a letter of advice

  - Landlord-Tenant relations: review a contract and assess a problem

  - Moot Court hypothetical: argue and decide a commercial property case

  - Topic study: the limits of inheritance
  15
  Pokročilá znalost angličtiny
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Eva Dvořáková
   Katedra jazyků
   Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
   Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Listopad
   Krátkodobé
   6 hodin
   Sobota
   12.11.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   3000 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
   Bc. Hana Vařeková
   varekova@prf.cuni.cz
   221005504
   01.07.2022 - 04.11.2022