Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Mimořádné přijímací řízení (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.) pro ak. rok 2022/2023 (8385)

  Mimořádné přijímací řízení (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.) pro ak. rok 2022/2023
  Program CŽV - zájmový
  Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  Program slouží jako předpřihláška v rámci mimořádného příjímacího řízení 2022/2023
  Mimořádné přijímací řízení (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.) pro ak. rok 2022/2023
  Program slouží jako předpřihláška v rámci mimořádného příjímacího řízení 2022/2023
  Svůj zájem o podání řádné přihlášky uchazeč projeví vyplněním základních údajů do přihlášky na tento kurz, a to nejpozději do 23:59:59 dne 31. 7. 2022. Poté musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).
  PROKÁZÁNÍ DOČASNÉ OCHRANY: Varianta 1: uchazeč osobně předloží razítko zvláštního víza / štítek dočasné ochrany v cestovním dokladu v úředních hodinách kanceláře Referátu přijímacího řízení FF UK, a to nejpozději do dne 8. 8. 2022 do 12:00.
  Varianta 2: uchazeč do 8. 8. 2022 zašle v listinné formě prostou kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se shoduje s originálem, opatří ji datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem (podpis nemusí být úředně ověřen). Rozhodující je datum poštovního přepravce uvedené na zásilce.
  Pro obě varianty platí, že z kopií musí být patrno, komu byla dočasná ochrana udělena – tedy v případě razítek zvláštního víza je zapotřebí připojit i stránku v cestovním dokladu s údaji o držiteli tohoto dokladu.
  Po ověření dokumentu prokazujícího příslušné vízum uchazeče bude pracovníkem Referátu přijímacího řízení FF UK elektronicky zpřístupněna nabídka programů otevřených v rámci mimořádného přijímacího řízení. Bez předběžného přihlášení do kurzu celoživotního vzdělávání nebude možné přihlášku na konkrétní program podat.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.
   K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   MgA. Jaroslava Kořínková
   Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
   Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní i letní semestr
   Krátkodobé
   100 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   0 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   elektronicky
   MgA. Jaroslava Kořínková
   prijimacky@ff.cuni.cz
   221 619 300
   13.06.2022 - 31.07.2022
   Program slouží jako předpřihláška v rámci mimořádného příjímacího řízení 2022/2023. Po odeslání je třeba doložit vízum strpění nebo vízum dočasné ochrany.