Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče - 1. krok - ověření statutu (8376)

  Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče - 1. krok - ověření statutu
  Program CŽV - zájmový
  Fakulta sociálních věd
  prezenční
  čeština
  Přihlášení do mimořádného přijímacího řízení pro ukrajinské uchazeče (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.) probíhá ve dvou krocích.
  Prvním krokem je podání přihlášky do programu s názvem Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče - 1. krok - ověření statutu.
  V rámci registrace přiloží uchazeč k přihlášce doklad, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).
  Tento doklad vydává Ministerstvo vnitra ČR nebo Policie ČR. Přihláška bude následně posouzena studijním oddělením, které zkontroluje, zda uchazeč doložil potřebné vízum. Pokud bude posouzení kladné, bude uchazeč informován a otevře se mu v SIS možnost podat řádnou elektronickou přihlášku na konkrétní studijní program (2. krok). Přihlášku podá v SIS - Přijímací řízení - Založení nové přihlášky. Upozorňujeme na časovou prodlevu mezi registrací a potvrzením ze strany studijního oddělení.
  Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče - 1. krok - ověření statutu
  -
  -

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nic
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
    neurčeno
    neurčeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr
    Krátkodobé
    1 hodina
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    0 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
    Mgr. Kateřina Vovsová
    prijimacky@fsv.cuni.cz
    222112281
    01.06.2022 - 10.08.2022