Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) (8353)

  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština

  Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala. Počínaje dnem 17. lednem 2021 se v ČR přímo aplikuje směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Kdy bude přijata česká transpoziční legislativa, je v tuto chvíli nejasné.
  Přímá aplikace evropské směrnice, tj. povinnost postupovat podle v ní stanovených pravidel, je krizový nástroj a pro běžného adresáta neobvyklá situace. O to více, ale i s přihlédnutím k tomu, že v budoucnu přijatý zákona o ochraně oznamovatelů bude mít dozajista téměř bezprostřední účinnosti a nebude poskytovat prostor pro adaptaci vnitřních procesů a předpisů, je třeba problematice věnovat odpovídající pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení povinností na úseku ochrany oznamovatelů, zvýšení rizika trestní odpovědnosti právnických osob).
  Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
  Termín 16. 6. 2022
  V čase
  1 blok 9:00 - 10:30
  2 blok 10:45 - 12:15
  3 blok 13:00 - 14:30

  Obsahová náplň kurzu:
  - pojmové vymezení ochrany oznamovatelů a její účel
  - podrobné seznámení s problematikou
  - kdo by měl být chráněn (ochrana zaměstnanců, dodavatelů atd.)
  - před čím by měl být oznamovatel chráněn (před skončením pracovního poměru, neprodloužením
  - pracovního poměru, snížením odměny atd.)
  - příslušná osoba – předpoklady výkonu funkce, podmínky pro její činnost a její úloha
  - vyřizování oznámení - vnitřní a vnější oznamovací systém
  - vnitřní předpisy a směrnice na ochranu oznamovatelů a jejich podoba - vzorové znění vnitřního předpisu
  - možná rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
  zodpovídání dotazů, diskuze
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Červen
    Krátkodobé
    6 hodin
    16.6.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    17.05.2022 - 13.06.2022