Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti (8351)

  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. V pracovněprávních vztazích je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) a okrajově i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace prostupuje pracovněprávní vztahy ještě před samotným vznikem pracovního poměru, přes jeho trvání, změnu až po jeho skončení.

  Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing). Patřičná pozornost bude věnována rovněž relevantní aktuální judikatuře národních i mezinárodních soudních rozhodnutí.
  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
  Obsah:

  10. 6. 2022/ 9-13:30

  Obsahová náplň:
  - Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
  - V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
  - Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
  - Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
  - Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
  - Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
  - Dotazy, diskuze
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Červen
    Krátkodobé
    4 hodiny
    10.6.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    16.05.2022 - 06.06.2022