Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany (8290)

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:
  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

  Komu je kurz určen:
  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.
  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  29. dubna, 6. května, 13. května a 20. května 2022

  Modulový kurz lze absolvovat celý, případně zvolit pouze vybranou část nebo části.
  Podrobný obsah kurzu

  1. modul - Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru
  - pojem pracovního práva a jeho prameny
  - základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce
  - závislá práce, nelegální práce, švarcsystém
  - postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek
  - vznik pracovního poměru
  - pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení
  - odměňování zaměstnanců
  - pracovní doba

  2. modul - Změna a skončení pracovního poměru
  - změny pracovního poměru
  - převedení zaměstnance na jinou práci
  - dočasné přidělení
  - skončení pracovního poměru
  - rozbor jednotlivých výpovědních důvodů
  - strategie pro vyjednávání a skončení pracovního poměru

  3. modul - Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů
  - základní práva a povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance v dané oblasti
  - výběrová řízení, vstupní formuláře
  - kamerové sledování a sledování internetového provozu
  - pravidla pro vstup do elektronické pošty zaměstnance
  - obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji a při zásahu do soukromí

  4. modul - Specifické otázky pracovního práva
  - pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech
  - kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců
  - jak má zaměstnanec "číst" kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní
  - práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměstnavateli i jednotlivým zaměstnancům)
  - kolektivní vyjednávání
  - agenturní zaměstnávání

  Přednášející:
  JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)
  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je členem vědecké rady této fakulty. Je autorem a spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale též na problematiku práva občanského a obchodního. Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V minulých letech byl byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
  působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vedle svého působení na Právnické fakultě UK je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V minulosti působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Je autorem či spoluautorem stovky bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního i na prolnutí práva a jiných normativního soustav a systémů.

  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
  se specializuje na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získává jako advokát, podnikový právník a poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.
  50
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Duben
    29.04.2022
    Krátkodobé
    16 hodin
    Pátek
    29.4.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3950 Kč / kurz


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pránická fakulta Univerzity Karlovy
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    04.04.2022 - 27.04.2022