Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany (8290)

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:
  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

  Komu je kurz určen:
  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.
  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  29. dubna, 6. května, 13. května a 20. května 2022

  Modulový kurz lze absolvovat celý, případně zvolit pouze vybranou část nebo části.
  Podrobný obsah kurzu

  1. modul - Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru
  - pojem pracovního práva a jeho prameny
  - základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce
  - závislá práce, nelegální práce, švarcsystém
  - postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek
  - vznik pracovního poměru
  - pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení
  - odměňování zaměstnanců
  - pracovní doba

  2. modul - Změna a skončení pracovního poměru
  - změny pracovního poměru
  - převedení zaměstnance na jinou práci
  - dočasné přidělení
  - skončení pracovního poměru
  - rozbor jednotlivých výpovědních důvodů
  - strategie pro vyjednávání a skončení pracovního poměru

  3. modul - Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů
  - základní práva a povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance v dané oblasti
  - výběrová řízení, vstupní formuláře
  - kamerové sledování a sledování internetového provozu
  - pravidla pro vstup do elektronické pošty zaměstnance
  - obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji a při zásahu do soukromí

  4. modul - Specifické otázky pracovního práva
  - pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech
  - kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců
  - jak má zaměstnanec "číst" kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní
  - práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměstnavateli i jednotlivým zaměstnancům)
  - kolektivní vyjednávání
  - agenturní zaměstnávání

  Přednášející:
  JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)
  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je členem vědecké rady této fakulty. Je autorem a spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale též na problematiku práva občanského a obchodního. Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V minulých letech byl byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
  působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vedle svého působení na Právnické fakultě UK je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V minulosti působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Je autorem či spoluautorem stovky bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního i na prolnutí práva a jiných normativního soustav a systémů.

  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
  se specializuje na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získává jako advokát, podnikový právník a poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.
  50
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Duben
    Krátkodobé
    16 hodin
    Pátek
    29.4.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3950 Kč / kurz


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pránická fakulta Univerzity Karlovy
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    04.04.2022 - 27.04.2022