Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (6378)

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností.
  Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením.
  Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.
  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  I. Koncept školní zralosti (2h)
  II. Fonematické uvědomování (2 h)
  III. Teoretická východiska tvorby Elkoninovy metody (2 h)
  IV. Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (2 h)
  V. Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou,
  komentovaný video-trénink (4 h)
  VI. Doporučení pro práci s dětmi se speciálními potřebami (4 h)
  Na základě přihlášky.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    16 hodinový program v rámci DVPP
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Duben
    Krátkodobé
    16 hodin
    28.4.2022
    29.4.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2150 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900342
    29.03.2022 - 28.04.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)