Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Kolegiální sdílení v učitelském sboru - principy a techniky (webinář) (7770)

  Kolegiální sdílení v učitelském sboru - principy a techniky (webinář)
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  distanční
  čeština
  Kurz je zaměřen na kolegiální sdílení profesních zkušeností v učitelských sborech jako nespecifické podoby profesního rozvoje. Cílem online semináře je seznámení s významem kolegiálního sdílení ve školním prostředí a jeho vybranými podobami. Užitečnost sdílení potvrdily námi provedené případové studie základních škol i dotazníková šetření mezi vyučujícími. Také jej potvrzují zahraniční i české výzkumy. Během kurzu představíme základní principy a podoby kolegiálního sdílení. Popíšeme formy sdílení: supervize, intervize, mentoring, a dvě techniky: tzv. balintovská skupina a Wanda. Webinář kombinuje teoretické vstupy, příklady ze škol a aktivity pro praktickou reflexi tématu. Díky kurzu lze lépe porozumět klíčovým pojmům, reflektovat svou vlastní potřebu kolegiálního sdílení a orientovat se v několika základních podobách kolegiálního sdílení. Kurz je vhodný pro osoby ze školství, kteří se zajímají o profesní rozvoj vyučujících. Zejména jej doporučujeme vedení škol všech stupňů a osobám ze školního poradenského pracoviště, případně ze školských poradenských zařízení.
  MSMT
  MSMT- 8213/2021-1-375
  Kolegiální sdílení v učitelském sboru - principy a techniky (webinář)
  Profesní rozvoj vyučujících – význam kolegiálního sdílení profesních zkušeností (30 min)
  Principy kolegiálního sdílení – verbalizace, bezpečí, reflexe, emoce (30 min)
  Modely kolegiálního sdílení – supervize, intervize, mentoring (jejich cíle, funkce, průběh) (1 hodina)
  Příklady konkrétních technik kolegiálního sdílení – balintovská skupina a Wanda (30 minut)
  Doporučení při výběru a zavádění kolegiálního sdílení ve školách (30 minut)
  Překážky a rizika – možnosti jejich překonání (30 minut)
  Závěrečná diskuse, reflexe, evaluace (30 minut)
  přihláška

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
    aktivní účast
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    online
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní i letní semestr
    24.05.2023
    Krátkodobé
    4 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum CŽV Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900342
    17.02.2022 - 17.05.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)