Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Efektivní porady ve školním prostředí (webinář) (5792)

  Efektivní porady ve školním prostředí (webinář)
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  distanční
  čeština
  Anotace: Téměř každý pracovní den se někde odehrává skupinové pracovní setkání, jednání nebo porada a stále je možné se setkat s poradou, která je v podstatě dlouhým sdělovacím monologem vedoucího pracovníka a pro všechny účastníky je značně vyčerpávající. Školní prostředí v tomto směru nebude výjimkou. Nabízený vzdělávací program chápe poradu jako silný manažerský nástroj a jeho obsah je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, technik a na celkovou změnu optiky, kterou je možné pohlížet na porady. Zaměřuje se na různé druhy porad, které jsou v oblasti školství typické a předává účastníkům takové informace, které jim umožní tato setkání zefektivnit, zrychlit, zacílit a využít jako skutečný manažerský nástroj a nástroj vedení lidí.
  MSMT-8213/2021-3-375
  MŠMT
  11914/2017-1
  Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí
  Tematické bloky:
  1 Teoretická část: 2h
  Teoretický rámec a terminologické vymezení
  Obecné zásady vedení porad – fáze před, při a po
  Role na poradě
  Využitelné techniky (technika 6 otázek, technika parkoviště, technika pauzy, zrcadlení, parafráze, technika šesti klobouků apod.)
  Efektivní písemné sdělování informací (newslettery, sdílené prostředí)
  Třídní schůzka jako specifická forma skupinového setkání ve škole
  Základní prevence konfliktů na poradě
  2 Praktická část: 3,5h
  Praktický nácvik – simulace porady
  Reflexe praktického nácviku a použitých technik
  3 Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny
  pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Pedagogická fakulta UK, Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Říjen
   Krátkodobé
   6 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1900 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, elektronicky nebo písemně
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Mgr. Danuše Dvořáková
   Iva Gecková
   danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
   773 246 766
   01.09.2022 - 30.06.2023
   dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
   Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
   Kontaktní osoba CCŽV: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.kamv.cz