Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 - webinář (6018)

  Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 - webinář
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní, co nejméně zatěžoval a probíhal v souladu s platnou legislativou.
  Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z nové legislativní povinnosti škol přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě od 1. ledna 2026, v souladu s tím řádně pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.

  MSMT- 21810/2022-1-812
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR
  Tematické bloky:
  2 hodiny (90 minut)
  • platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
  • základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
  • povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;
  30 minut pauza
  2 hodiny (90 minut)
  • oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
  • podací deník vs. software elektronické spisové služby;
  • tvorba spisu;
  • skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;
  30 minut pauza
  2 hodiny (90 minut)
  • spisová rozluka;
  • vedení spisové služby v mimořádných situacích;
  • tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
  • aktuality k datu konání semináře.
  50
  Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta UK, Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Listopad
    10.05.2023
    Krátkodobé
    6 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2800 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    elektronicky nebo písemně
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    Iva Gecková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2022 - 30.06.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
    Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz