Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Práce s elektronickými dokumenty ve školách (6687)

  Práce s elektronickými dokumenty ve školách
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  V roce 2017 se školy staly díky legislativním změnám orgány veřejné moci, což jim přineslo změnu v práci s elektronickými dokumenty, které začaly být doručovány kromě e-mailu i datovou schránkou. Školy mají nově zřízeny datovou schránku jako orgán veřejné moci, která jim přináší nové povinnosti, zejména přednostní využívání tohoto komunikačního kanálu při odesílání dokumentů jakékoliv osobě/instituci, která má datovou schránku zřízenou
  a zpřístupněnou. Zároveň s tím souvisí povinnost školy zajistit bezpečné a prokazatelné uchovávání elektronických dokumentů.
  MŠMT-21030/2020-2-637
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  Práce s elektronickými dokumenty ve školách
  1. Vymezení pojmu dokument a jeho legislativní ukotvení (3 vyučovací hodiny)
  - platná legislativa v oblasti archivnictví, spisové služby, datových schránek
  - vymezení pojmu elektronický dokument
  - tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty (např. DOC, PDF, ZFO)
  - zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu

  2. Způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaných certifikátů (3 vyučovací hodiny)
  - způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě (datová schránka, e-mail, paměťové médium)
  - elektronický dokument jako jednotka spravovaná spisovou službou
  - oběh dokumentů v elektronickém systému spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřízení/uzavření, odesílání, ukládání, archivace, vyřazování)
  - dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou
  - použití kvalifikovaných certifikátů (elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, kvalifikované časové razítko)

  3. Způsoby ukládání a archivace dokumentů v elektronické podobě (2 vyučovací hodiny)
  - elektronický dokument jako archiválie
  - skartační řízení, způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
  - konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
  - aktuality k datu konání semináře
  20
  Pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Říjen
    Krátkodobé
    8 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2400 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    Iva Gecková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2022 - 30.06.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (mobil: 773 246 766, e-amil: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz)
    Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel.: 221 900 342, e-mail: iva.geckova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz