Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe (7766)

  MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz je zaměřen na využití a účelné používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení didaktických příkladů dobré praxe. Díky využití MOODLE je možné proces rozvoje velmi přesně zacílit na zjištěné předpoklady, případně nedostatky (propracovaný systém evaluace zaměřený na požadované znalosti, dovednosti a postoje dle požadavků ČŠI) a tím efektivně rozvíjet klíčové kompetence učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků pomocí sdílení dobré praxe z oblasti pedagogicko-didaktické. Vybudovat ze školy nejen učící, ale i učící se organizaci s inovativním potenciálem.
  Cílem vzdělávacího programu je zvládnout využití LMS MOODLE pro rozvoj kompetencí pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků.
  Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
  − orientovat se v Learning Management Systému
  − zpracovat digitální platformu pro realizaci sdílení dobré praxe ve škole (s důrazem na didaktické situace a jejich inovace)
  − umět vyhodnotit příklady dobré praxe a efektivně je sdílet
  − osvojit si práci s MOODLE
  21756/2021-2-774
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe
  Úvod do kurzu - 1 hod
  Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole - 1 hod
  Možnosti LMS MOODLE - 1 hod
  Hledání cesty k efektivnímu využití - 1 hod
  Vytvoření vzorového postupu - 1 hod
  Závěr kurzu - 1 hod
  15
  Pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek
  100 % účast na kurzu

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    není stanoven
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Říjen
    Krátkodobé
    6 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1980 Kč / kurz
    ----
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    Iva Gecková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2022 - 30.06.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (tel. 773 246 766), danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz