Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (7767)

  Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům klíčové poznatky z oblasti strategického plánování a řízení a ukázat jim, jak je využít v jejich řídicí praxi při přípravě a realizaci zvolené strategie rozvoje pracovníků. Účastníci se seznámí se základními typy strategií rozvoje pracovníků a možnostmi jejich aplikace v praxi, pochopí význam vhodně zvolené, naplánované a realizované strategie rozvoje pracovníků pro úspěšné fungování vzdělávací organizace.
  Účastníci se seznámí se základními typy strategií rozvoje pracovníků a možnostmi jejich aplikace v praxi, pochopí význam vhodně zvolené, naplánované a realizované strategie rozvoje pracovníků pro úspěšné fungování vzdělávací organizace.
  21756/2021-2-774
  MŠMT
  11914/2017-1
  Andragogika a management vzdělávání
  Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
  Tematické bloky:
  • Cyklus strategického řízení a význam strategického plánování v praxi vzdělávacích organizací (2 hodiny)
  • Typy strategií rozvoje pracovníků a jejich možné využití v praxi (1 hodina)
  • Strategická východiska a příprava strategie rozvoje pracovníků pro konkrétní organizaci (1 hodina)
  • Přístupy k rozvoji vybraných skupin pracovníků – fáze cyklu rozvoje, možnosti a metody osobního a profesního rozvoje pracovníků (1 hodina)
  • Profesní a kariérní poradenství a jejich využití vedoucím pracovníkem vzdělávací organizace při rozvoji pracovníků (1 hodina)
  15
  Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení
  100 % účast na kurzu

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    není stanoven
    Osvědčení o absolvování
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Září
    Krátkodobé
    6 hodin
    ----
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1980 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    Iva Gecková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2022 - 30.06.2023
    dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (tel. 773 246 766), danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.kamv.cz