Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Oceňování obchodních závodů (7858)

  Oceňování obchodních závodů
  Program CŽV - na výkon povolání
  Fakulta sociálních věd
  kombinovaný
  čeština
  Cílem rekvalifikačního programu je zvýšení, rozšíření a prohlubování dosavadní kvalifikace studentů v oboru ekonomika s důrazem na odvětví oceňování obchodních závodů.

  Absolvent rekvalifikačního programu zná základní i pokročilé koncepty a postupy užívané při oceňování obchodních závodů. Absolvent programu se orientuje v platné právní úpravě specifikující znaleckou činnost, v náležitostech znaleckého posudku, v etických a profesních standardech a tyto ctí.

  Program rozšiřuje a prohlubuje znalosti absolventů získané při vysokoškolském vzdělání v oboru ekonomika a zvyšuje jejich dosavadní kvalifikaci v odvětví oceňování obchodních závodů. Po ukončení programu má absolvent veškeré potřebné kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu kvalifikace.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  MSMT-16910/2021-3
  Oceňování obchodních závodů
  Organizační forma vzdělávání: kombinovaná (z toho 129 hodin prezenčně a 112 hodin distančně)
  Metody výuky: přednášky a procvičování
  Výuka bude organizovaná ve formě 18 intenzivních soustředění. Každé soustředění je naplánováno na pátek a sobotu, ve výjimečných případech se výuka může přesunout na jiný den. Maximální rozsah výuky je 8 vyučovacích hodin denně (plus přestávky).
  Větší část těchto soustředění bude organizovaná v prezenční formě, menší část pak v distanční formě. Distanční forma výuky bude realizována prostřednictvím online přednášek a procvičování. Studenti se těchto online soustředění budou moci účastnit v době konání těchto soustředění, ale k dispozici jim bude také záznam.
  Pro přijetí uchazeče do rekvalifikačního programu je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru nejméně v magisterském studijním programu. Uchazeč doloží kopii vysokoškolského diplomu jako přílohu ke své přihlášce. Při zápisu do programu předloží originál vysokoškolského diplomu nebo jeho ověřenou kopii. Vysokoškolské diplomy které jsou vystaveny v jazyce jiném než je čeština, slovenština nebo angličtina musí být doplněny oficiálním překladem do jednoho z těchto jazyků.
  Dále je požadována znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2. Znalost anglického jazyka doloží uchazeč čestným prohlášením, které je povinnou přílohou přihlášky.Pokud uchazeč zjistí v průběhu studia, že jeho znalost anglického jazyka není dostatečná, není tato skutečnost důvodem pro vrácení poplatku za studium.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
    Institut ekonomických studií
    Institut ekonomických studií
    Opletalova 26, Praha 1, 110 00
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Duben
    4
    241 hodina
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    184000 Kč / kurz
    500 Kč
    Poplatek za přihlášku je 500 Kč, placení je možné pomocí platební brány během vyplňování přihlášky nebo příkazem k úhradě. Student je evidován jako přihlášený k datu příjmu poplatku na příslušný bankovní účet FSV UK.

    Platba za kurz proběhne ve dvou splátkách, před začátkem 1. a 3. semestru, každá splátka ve výši 92 000,- Kč.

    Účastníci kurzu mají nárok na slevu, pokud splní některou z následujících podmínek:
    a/ Přihlášení do programu do 14. 2. 2022: sleva 10 000 Kč
    b/ Platba celé ceny před 1. semestrem: sleva 5 000 Kč
    c/ Přihlášení tří a více účastníků programu ze stejné společnosti: sleva 30 000 Kč pro každého účastníka. Pokud vznikne nárok na tuto slevu, koordinátor programu tuto skutečnost oznámí přes IES studijnímu oddělení, které zkontroluje, zda jsou fakturační údaje na zaměstnavatele.
    d/ Účastník již absolvoval ASA (Mezinárodní asociace odhadců firem) kurzy: sleva 18 000 Kč za každý absolvovaný kurz, nejvíce však za 4 kurzy.

    Pokud účastník splní najednou více podmínek, sečtou se slevy za všechny splněné podmínky.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    on-line prostřednictvím SIS
    Bc. Petra Jirůtková
    ocenovani.ies@fsv.cuni.cz
    728182480
    17.01.2022 - 30.03.2022