Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Kognitivní mapa (seminář CPD) (7853)

  Kognitivní mapa (seminář CPD)
  prezenční
  čeština
  Cílem tohoto kurzu je prohloubit porozumění konceptu kognitivní mapy i praxi účastníků při jejím používání. Účastníci analyzují učební materiál (FIE i jiný) dle parametrů kognitivní mapy a dokážou jej upravovat v jednotlivých parametrech dle potřeb klienta. Vnímají analýzu materiálu dle kognitivní mapy jako východisko pro práci s klientem včetně formulování cílů lekce a zprostředkování.
  MSMT- 39837/2020-2-1043
  Kognitivní mapa (seminář CPD)
  Kognitivní mapa a její význam v průběhu zprostředkování – teoretické ukotvení (2 hodiny)
  Hlubší teoretické upevnění konceptu kognitivní mapy a uvědomění si souvislostí s dalšími částmi teorie R. Feuersteina (zejména vztah kognitivní mapy a parametrů zkušenosti zprostředkovaného učení). Chápání kognitivní mapy jako praktického nástroje pro práci s instrumenty.

  Analýza pracovních materiálů dle parametrů kognitivní mapy (2 hodiny)
  Praktický nácvik analýzy pracovních materiálů (jak instrumentů FIE, tak pracovních materiálů, se kterými zprostředkovatelé běžně pracují – např. učebnice, pracovní sešity, společenské hry) dle parametrů kognitivní mapy. Diskuze nad významem jednotlivých parametrů.

  Úprava pracovních materiálů dle parametrů kognitivní mapy (2 hodiny)
  Praktický nácvik modifikace jednotlivých charakteristik pracovních materiálů (FIE i ostatních) dle parametrů kognitivní mapy s cílem vytvořit materiál vyhovující potřebám klienta (tzn. práce s kognitivní mapou jako východisko pro naplňování principu zaměřenosti a vzájemnosti).

  Kognitivní mapa v praxi zprostředkovatele (2 hodiny)
  Práce s kazuistikami účastníků (účastníci jsou požádáni, aby kazuistiky připravili před samotným kurzem). Zkušenosti účastníků kurzu s využíváním kognitivní mapy ve své vlastní praxi. Diskuze o prožívaných obtížích, nácvik vhodných postupů pro vedení rozhovorů s žáky.
  Absolvování programu FIE I nebo FIE Basic

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    aktivní účast
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Centrum celoživotního vzdělávání
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr
    04.02.2022
    Krátkodobé
    8 hodin
    4.2.2022
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1800 Kč / kurz
    Platba převodem na účet číslo: 85236011/0100
    v. s. 643522
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    CŽV, Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, jana.budska@pedf.cuni.cz
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900342
    03.01.2022 - 03.02.2022
    Pro přijetí je nezbytné absolvovat jeden z programů Instrumentálního obohacování FIE
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)