Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají učitelskou kvalifikaci. Vede k získání osvědčení o další aprobaci pro učitele VVP.

  Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/files/2021/03/OCRM20UM_R-MAT_2020.pdf). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
  MSMT-11100/2020-2-403
  MŠMT
  11914/2017-1
  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
  20
  Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    Kredity se nevyžadují.
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    § 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Říjen
    01.10.2022
    6
    232 hodiny
    3 roky, 232 prezenčních hodin
    Pátek - Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    14000 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód
    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 697721
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    05.01.2022 - 20.08.2022
    Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
    Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
    Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
    Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    kmdm.pedf.cuni.cz