Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají učitelskou kvalifikaci. Vede k získání osvědčení o další aprobaci pro učitele VVP.

  Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/files/2021/03/OCRM20UM_R-MAT_2020.pdf). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
  MŠMT
  11914/2017-1
  Matematika - rozšiřující
  Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
  20
  Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   Kredity se nevyžadují.
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   § 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
   Katedra matematiky a didaktiky matematiky
   Katedra matematiky a didaktiky matematiky
   Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Říjen
   6
   232 hodiny
   3 roky, 232 prezenčních hodin
   Pátek - Sobota
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   14000 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód
   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol 697721
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   05.01.2022 - 20.08.2022
   Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
   Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
   Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
   Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kmdm.pedf.cuni.cz