Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (7272)

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  prezenční
  čeština
  Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností.
Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením.
Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.

  Lektoruje dr. Miroslava Nováková Schoeffelová a prof. Marina Mikulajová
  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  I. Koncept školní zralosti (2h)
  II. Fonematické uvědomování (2 h)
  III. Teoretická východiska tvorby Elkoninovy metody (2 h)
  IV. Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (2 h)
  V. Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink (4 h)
  VI. Doporučení pro práci s dětmi se speciálními potřebami (4 h)
  Vstupní podmínkou je absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii nebo logopedii nebo doložitelná praxe v pedagogickém zařízení minimálně 5 let.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    16 hodinový program v rámci DVPP
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2020/2021
    zimní i letní semestr
    03.09.2021
    Krátkodobé
    16 hodin
    3.-4. 9. 2021
    3.9.2021
    4.9.2021
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2150 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Ing. Jana Budská
    jana.budska@pedf.cuni.cz
    221900342
    18.01.2021 - 02.09.2021
    Lektorky: prof. Mikulajová, dr. Schoeffelová
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)