Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Cloudové technologie školní agendy (6951)

  Cloudové technologie školní agendy
  distanční
  čeština
  Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky základních a středních škol, které využívají G Suite pro vzdělávání. Je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce v prostředí založeném na online spolupráci a komunikaci a jeho využití při řízení školy. Vedoucí pracovníci se naučí vytvořit a efektivně používat online sdílený prostor pro snadnou a účinnou distribuci informací, automatizaci úkolů a procesů ve škole a také aplikaci základů projektového managementu postaveného na G Suite pro vzdělávání a návazných online programech.

  Program lze absolvovat v rámci Šablon.
  MSMT-21030/2020-2-637
  MŠMT
  Cloudové technologie školní agendy
  1. sezení (4 vyučovací hodiny):

  ● Seznámení s filozofií ovládání a práce s online (cloud) aplikacemi Google
  ● Výhody online aplikací pro řízení školy
  ○ přidělování úkolů a kontrola jejich plnění
  ○ snadný sběr informací a jejich analýza
  ○ dostupnost a transparentnost informací
  ○ efektivní komunikace
  ● Názorné ukázky scénářů nasazení G Suite pro vzdělávání ve vybraných českých školách
  ● Analýza aktuálního stavu nastavení procesů a distribuce informací ve škole
  ○ Kde a v jaké podobě jsou informace uloženy
  ○ Jakým způsobem předávají učitelé informace managementu
  ○ Jak je nastavena automatizace procesů ve škole
  ● Návrh řešení založeném na online aplikacích G Suite pro vzdělávání
  ○ Jaké soubory můžeme převést do online podoby
  ○ Jak nastavit automatický běh dokumentů

  2. sezení (4 vyučovací hodiny):

  ● Disk Google jako tzv. “online sborovna”
  ○ Vytváření online dokumentů (dokumenty, prezentace, tabulky)
  ○ Zásady sdílení souborů v online prostředí v různých scénářích
  ○ Možnosti online spolupráce na dokumentech mezi učiteli a vedením školy
  ○ Komentáře v dokumentech jako efektivní nástroj spolupráce
  ○ Historie verzí jako účinný prostředek kontroly
  ● Formuláře Google
  ○ Vytváření online formulářů, jejich nastavení a publikace
  ○ Vyhodnocování výsledků formulářů
  ○ Příklady využití formulářů pro snadný sběr informací ve škole
  ● Kalendáře Google
  ○ Vytvoření a nastavení online kalendářů a tvorba událostí
  ○ Vytvoření kalendářů pro řízení školy (Plány práce, Kalednář pro veřejnost…)
  ○ Publikace vybraných kalendářů na webu školy

  3. sezení (4 vyučovací hodiny)

  ● Weby Google jako školní intranet
  ○ Vytvoření školního intranetu pomocí Webů Google
  ● Gmail a Hangouts Meet a Hangouts Chat jako komunikační nástroje
  ○ Využívání emailu metodou GTD (Getting Things Done)
  ○ Chat Hangouts pro rychlou komunikaci v pracovním týmu
  ○ Videohovory Hangouts Meet jako náhrada pracovních schůzek
  ● Mobilní aplikace G Suite pro Android a iOS
  ○ Instalace a nastavení aplikací pro telefony s OS Android a iOS

  4. sezení (4 vyučovací hodiny)
  ● Rozšíření (add-ons) pro Formuláře a Tabulky
  ○ Instalace a konfigurace rozšíření pro vytvoření workflow dokumentů
  ● Umělá inteligence (AI) v prostředí G Suite
  ● Projektový management
  ○ Delegování úkolů v prostředí G Suite
  ○ Využití aplikace Trello při řízení školy
  Cílová skupina:
  ● učitelé informaticky zaměřených předmětů na druhém stupni základní školy
  ● pedagogové základních, středních a vyšších odborných škol
  ● pedagogové volnočasových aktivit

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    online
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2020/2021
    zimní semestr
    04.10.2021
    Krátkodobé
    16 hodin
    Termín bude upřesněn
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1980 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Ing. Jana Budská
    jana.budska@pedf.cuni.cz
    221 900 342
    13.02.2021 - 30.09.2021