Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr (5892)

  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
  Program CŽV - zájmový
  Fakulta sociálních věd
  prezenční
  čeština
  Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
  Nabídka předmětů pro letní semestr 2020/2021 viz webové stránky FSV UK: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/kurzy-pro-verejnost
  Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK.
  Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
    Institut ekonomických studií
    Institut ekonomických studií
    Opletalova 26, 110 00 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2020/2021
    letní semestr, Únor
    1
    192 hodiny
    semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
    Pondělí - Pátek
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    0 Kč / kurz
    Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
    3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
    12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
    neurčeno
    Mgr. Denisa Šmejkalová
    denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
    222 112 237
    do 03.02.2021