Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence) (5541)

  Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence)
  kombinovaný
  čeština
  Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
  Absolvent získá kompetence pro výkon funkce metodika prevence ve školním poradenském pracovišti.
  25679/2018-1-825
  MŠMT
  11914/2017-1
  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
  1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
  20
  Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
  pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
  zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání
  na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Školní metodik prevence
    § 9, odst. 1 písm. c) vyhl. č. 317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Pedagogická fakulta UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2020/2021
    zimní semestr, Leden
    15.12.2020
    4
    250 hodin
    1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    12000 Kč / rok
    Výzva k platbě bude realizována na základě přijetí do studia do 15. listopadu 2020. Při všech platbách prosím uvádějte:

    Variabilní symbol: 614820
    Specifický symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)nebo rodné číslo
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    01.01.2021 - 30.06.2021
    výběrové řízení
    Účastníci jsou přijímáni na základě splnění vstupních požadavků pro přijímání zájemců.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)