Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Přípravný kurz pro zájemce o studium (2726)

  Přípravný kurz pro zájemce o studium
  Program CŽV - zájmový
  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  distanční
  čeština
  Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

  webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
  Přípravný kurz pro zájemce o studium
  Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
  30. 11. 2019
  14. 12. 2019
  11. 01. 2020
  25. 01. 2020
  08. 02. 2020
  22. 02. 2020
  07. 03. 2020
  21. 03. 2020
  1)Podání přihlášky na přípravný kurz
  2) Uhrazení poplatku ve výši, stanovené podle termínu, od kdy se zájemce do kurzu zapojí

  Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz (je možno se zapojit do kurzu i po zahájení kurzu a to za sníženou úhradu). I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu. Doklad o úhradě přinese uchazeč k prezentaci.

  Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

  Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
  Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
    nestanoví se
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
    Děkanát fakulty
    Katedra biologických a lékařských věd
    Katedra farmaceutické botaniky
    Katedra organické a bioorganické chemie
    Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Listopad
    2
    48 hodin
    8 sobot
    Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2800 Kč / kurz
    Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

    var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky) nebo var. symbol 65359 (v případě papírové přihlášky)
    specifický symbol: 9999 (u elektronické přihlášky) nebo prvních šest čísel u rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
    konstantní symbol 379
    IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607
    Swift: CEKOCZPP


    Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

    *) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:

    nástup od 14. 12. 2019 2.450,- Kč
    nástup od 11. 01. 2020 2.100,- Kč
    nástup od 25. 01. 2020 1.750,- Kč
    nástup od 08. 02. 2020 1.400,- Kč
    nástup od 22. 02. 2020 1.050,- Kč
    nástup od 07. 03. 2020 700,- Kč
    nástup od 21. 03. 2020 350,- Kč

    základní
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
    Děkanát fakulty
    Vlasta Shejbalová
    studijni@faf.cuni.cz
    495067111
    do 29.11.2019
    do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
    Po zahájení kurzu bude možné podat přihlášku pouze v papírové podobě. Přihláška je uveřejněna na této webové adrese http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)