Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)

  Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
  Program CŽV - zájmový
  Lékařská fakulta v Plzni
  prezenční
  čeština
  Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
  Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
  14. prosince 2019
  Den otevřených dveří – Stomatologická klinika, Medicínské centrum, Biomedicínské centrum
  9:00 úvodní slovo děkana fakulty
  prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
  Studium Všeobecného lékařství na LF UK v Plzni
  prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
  Studium Zubního lékařství na LF UK v Plzni
  doc. MUDr. A. Zicha, CSc.

  11. ledna 2020
  Vznik nového jedince
  9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
  Hormonální cyklus ženy
  prof. MUDr. M. Štengl, Ph.D.
  Oplodnění, nidace a vývoj plodu v děloze
  prof. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.
  Porod
  doc. MUDr. Z. Novotný, CSc.

  18. ledna 2020
  Moderní způsoby léčby
  9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
  Léčba ionizujícím zářením- radioterapie
  prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
  Endovaskulární léčba – intervenční radiologie
  prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
  Endoskopická léčba - artroskopie
  doc. MUDr. P. Zeman, Ph.D., MBA

  25. ledna 2020
  Preventivní medicína a zdravý životní styl
  9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
  Správná výživa a její vliv na prevenci vzniku onemocnění
  doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.
  Tělesná aktivita, adaptace organismu na fyzickou zátěž a její význam pro prevenci onemocnění
  Doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.
  Jak předcházet kardiovaskulárnímu onemocnění – preventivní kardiologie
  prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

  29. ledna 2020
  Poslední den PROMOCE ABSOLVENTŮ JUNIORSKÉ UNIVERZITY

  16:00 Součást dne otevřených dveří LFUK
  Podání přihlášky od 1.11.2019

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    účast
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
    Biomedicínské centrum
    I.interní klinika
    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
    Klinika chirurgická
    Klinika psychiatrická
    Klinika zobrazovacích metod
    Onkologická a radioterapeutická klinika
    Šiklův ústav patologie
    Ústav fyziologie
    Ústav histologie a embryologie
    Studijní oddělení
    Plzeň
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    Prosinec
    1
    20 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    0 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    elektronicky
    Mgr. Martina Buriánková
    martina.buriankova@lfp.cuni.cz
    377593430
    30.11.2019
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)