Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (5541)

  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
  Podrobné informace najdete také na: http://vpsmp.cz
  MŠMT
  11914/2017-1
  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
  1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
  Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
  pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
  zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání
  na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Školní metodik prevence
    § 9, odst. 1 písm. c) vyhl. č. 317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Michaela Titmanová
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Září
    4
    250 hodin
    1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    12000 Kč / rok
    Při všech platbách uvádějte:
    Variabilní symbol: 614819
    Specifický symbol: rodné číslo nebo datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Michaela Titmanová
    m16@centrum.cz
    221900544
    30.06.2019
    výběrové řízení
    Termín přijímacích zkoušek - výběrové řízení: červenec/srpen 2019
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz