Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) (4137)

  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  prezenční
  čeština
  Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
  funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  MŠMT
  MSMT - 11914/2017-1
  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
  ano
  20
  středoškolské vzdělání s maturitou případně vyšší vzdělání nepedagogického zaměření
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů, absolvent získá osvědčení
   doplnění kvalifikačních předpokladů
   § 3 odst. 2 písm b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
   Katedra speciální pedagogiky
   Katedra speciální pedagogiky
   Praha, Pedagogická fakulta
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr, Listopad
   1
   120 hodin
   bloková výuka
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   9000 Kč / kurz
   400 Kč
   Upřesnění: 400,- Kč
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   04.10.2019
   Termín výběrového řízení: říjen 2019
   Zahájení programu předpokládáme listopad/prosinec 2019.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)