Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Liturgika 2 (5518)

  Liturgika 2
  Program CŽV - zájmový
  Katolická teologická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz nejprve stručně seznamuje studenty s antropologickými a teologickými východisky křesťanské bohoslužby, představuje její obecné fenomeny a základní teoretické pojmy. Dále poskytuje elementární orientaci v typologii, obsahu a historii hlavních křesťanských obřadů (liturgie svátostí a liturgie hodin), prezentuje cyklus křesťanských svátků s jejich liturgickým slavením (liturgický rok), a také nabízí základní přehled o spojitosti i odlišnosti uvedených fenomenů v hlavních křesťanských bohoslužebných tradicích. Nakolik výklad překračuje pole obecné liturgiky, sleduje jako hlavní referenční rámec bohoslužebnou tradici katolické církve římského obřadu.
  Liturgika 2
  LITURGIKA 2 (letní semestr)

  7. Liturgický rok, cykly křesťanských svátků a jejich slavení

  8. Liturgie hodin

  9. Liturgie křesťanské iniciace (katechumenát, křest, biřmování, eucharistie)

  10. Liturgie svátostí uzdravení (svátost smíření, svátost pomazání nemocných)

  11. Liturgie svátostí ke službě společenství (svěcení, manželství)

  12. Liturgie křesťanského pohřbu, žehnání a ostatní svátostiny

  13. Eucharistie, formy jejího slavení, jednotlivé rituální prvky a struktura základních textů

  14. Vybrané otázky (liturgické shromáždění a prostor, rozdílnost a spojitost různých liturgických tradic, liturgické knihy a normy, aktuality)
  úhrada úplaty za účast
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   --
   získání dalších odborných znalostí v oboru
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Jan Kotas
   PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
   Katedra pastorálních oborů a právních věd
   Katedra pastorálních oborů a právních věd
   sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   letní semestr
   Krátkodobé
   40 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   500 Kč / semestr
   500 Kč
   Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

   Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
   Děkanát KTF
   Bc. Eva Roškotová
   studijni@ktf.cuni.cz
   220181383
   16.02.2020