Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Školní pedagogicko psychologické služby - Výchovný poradce (304)

  Školní pedagogicko psychologické služby - Výchovný poradce
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.
  Podrobnější informace najdete také na: http://vpsmp.cz
  MŠMT
  11914/2017-1
  Výchovný poradce
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)

  Výuka probíhá 1x měsíčně v pondělí (celá den)
  + 3 dny bloková výuka
  30
  Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

  Jeden rok pedagogické praxe ve školství.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů, absolvent získá osvědčení
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Výchovný poradce
    §10 vyhl. č. 317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Září
    4
    250 hodin
    1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    9000 Kč / rok
    Při všech platbách uvádějte:
    V.S. číslo programu 614719
    Spec.symbol: rodné číslo nebo číslo ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    07.06.2019
    výběrové řízení
    Termín přijímacích zkoušek - výběrového řízení: červenec 2019.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz