Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ (4514)

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a druhého stupně základní školy má poskytnout vědomosti a dovednosti, které vyžaduje učitelská profese. Je určen absolventům magisterských studijních programů neučitelského zaměření, řádným ukončením tohoto studia mají získat odbornou kvalifikaci. Program zahrnuje soubor pedagogických, psychologických a dalších disciplín.
  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění,
  § 8 odst. 1, písm. d) 2 a § 9, odst. 1, písm. d) 2 a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., v platném znění,
  § 2 Studium v oblasti pedagogických věd.

  Informace také na http://kamv.cz/uvzp.html

  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Studijní plán a rozvrh studia je zveřejněn na těchto webových stránkách: http://kamv.cz/uvzp.html
  40
  Vysokoškolské magisterské (Ing.,Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru,
  který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
  Didaktika daného předmětu se otevírá při minimálním počtu 5 uchazečů.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    Učitel 2. stupně ZŠ a SŠ, podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získá k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.
    Zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Praha, budovy PedF UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Září
    3
    254 hodiny
    každé druhé úterý (8:30-17:00) zahájení konec září
    Úterý
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    24000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 650119


    Informace o způsobu přihlášení a zaplacení administrativníh poplatku naleznete na těchto webových stránkách: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/prihlaska-a-jeji-nalezitosti/
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, CCV, Magdaleny Rettigové 4,116 39, Praha 1 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    25.06.2019
    Uchazeči o studium budou přijati na základě výběrového řízení. K přihlášce přiložte ověřenou kopii diplomu, vysvědčení o státní zkoušce, profesní kurikulum a uveďte obor, který jste na VŠ absolvoval/a. Dále uveďte předmět, který vyučujete, popř. chcete vyučovat, (odvozený ze studijního oboru VŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).

    V rámci kurzu se vyučují oborové didaktiky. Jednotlivé oborové didaktiky otevíráme podle zájmu účastníků (min. 5). Při dostatečném počtu posluchačů můžeme v jednom ročníku otevřít několik oborových didaktik současně. Studijní program je akreditován pro tyto oborové didaktiky: didaktika českého jazyka a literatury, didaktika OV, didaktika cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), didaktika biologie, didaktika výchovy ke zdraví, didaktika dějepisu, didaktika chemie, didaktika matematiky, didaktika IT, didaktika výtvarné výchovy a didaktika hudební výchovy.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    http://kamv.cz/