Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (4470)

  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.
  ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.
  http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/kvalifikacni-studium
  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  ano
  10
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Učitelství pro SŠ s 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PaedDr. František Parkan
    Katedra dějin a didaktiky dějepisu
    Katedra dějin a didaktiky dějepisu
    Pedagogická fakulta UK Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr
    6
    332 hodiny
    výuka 1. pátek v měsíci + 3 dny soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    8000 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 698919
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    12.07.2019
    minimální počet uchazečů: 10
    Termín přijímacího řízení:
    Výběrové řízení srpen 2019
    Učitelská praxe není vyžadována, výběrové řízení proběhne v srpnu 2019.


   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz