Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika pro učitele (298)

  Speciální pedagogika pro učitele
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
  nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
  http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
  MŠMT
  11914/2017-1
  Speciální pedagogika pro učitele
  ano
  40
  absolventi Mgr. učitelství nebo VŠ oboru a učitelská způsobilost,
  Mgr. obor SPPG - učitelství.

  Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost o specializaci:
  psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie
  Zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
   § 2 vyhlášky č.317/2005
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
   Katedra speciální pedagogiky
   Katedra speciální pedagogiky
   Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr
   4
   365 hodin
   bloková výuka - leden a červen/červenec
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   9900 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol: 651219   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   07.09.2019
   Termín přijímacích zkoušek ve formě výběrového řízení: říjen - listopad 2019

   Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost o specializaci:
   psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie
   Zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

   Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku, první bloková
   výuka bude začínat 1/2020 pro akademický rok 2019/2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)