Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (314)

  Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  kurzy
  kombinovaný
  čeština
  získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
  o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
  http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
  MŠMT
  11914/2017-1
  Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
  ano
  40
  středoškolské vzdělání s maturitou pedagogického zaměření nebo jiné středoškolské vzdělání doplněné o pedagogickou kvalifikaci
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
   § 2 vyhlášky č.317/2005
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
   Katedra speciální pedagogiky
   Katedra speciální pedagogiky
   Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr
   4
   250 hodin
   bloková výuka - leden/únor a červen/červenec
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   9900 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   při platbách úplaty za program uvádějte:
   V.S. číslo programu 651119
   Spec.symbol: rodné číslo
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   07.09.2019
   Termín výběrového řízení: říjen - listopad 2019

   Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost o specializaci:
   psychopedie nebo etopedie

   Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku, první bloková
   výuka bude začínat 1/2019 pro akademický rok 2019/2020.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)