Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské učitelské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

  Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/OKRMA17.html). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
  MŠMT
  11914/2017-1
  Matematika - rozšiřující
  Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/OKRMA17.html
  Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
  20
  Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    Kredity se nevyžadují.
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    § 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr
    6
    296 hodin
    3 roky
    Pátek - Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    12000 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 697719
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    20.08.2019
    Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
    Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
    Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
    Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    kmdm.pedf.cuni.cz