Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra (5201)

  Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem programu Speciální pedagogiky v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra je připravit
  účastníky tohoto programu v takovém rozsahu i variabilitě, aby rozuměli dané problematice a aby mohli každý na svém postu fundovaně pracovat
  na školách a zařízeních pro osoby s PAS. Získají jak teoretické základy dané problematiky, tak praktické dovednosti pro práci s dětmi, žáky
  i s dospělými osobami s PAS. V programu získají také klíčové kompetence (např. k učení, k řešení problému, komunikativní), které budou
  realizovat ve vlastní výchovně vzdělávací práci s dětmi, žáky i dospělými osobami s PAS.

  MŠMT
  11914/2017-1
  Speciální pedagogika
  Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s a
  Přehled témat - pervazivní vývojové poruch, diagnostika poruch PAS, psychoedukační profily a problémy chování u dětí s PAS,
  výchova a vzdělávání žáků s PAS, IQ a emoční vývoj žáků s PAS, adolescenti a dospělí klienti, IVP, orientační praxe
  15
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné
  (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu
  celoživotního vzdělávání na vysoké škole, pedagogická/učitelská způsobilost
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
   Katedra speciální pedagogiky
   Katedra speciální pedagogiky
   Pedf UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   letní semestr, Červen
   3
   250 hodin
   Pátek - Sobota
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   7000 Kč / semestr
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   07.09.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)