Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství odborného výcviku (5148)

  Učitelství odborného výcviku
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium absolventy vybavit kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
  MŠMT
  11914/2017-1
  Učitelství odborného výcviku
  ano
  Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   Učitel odborného výcviku
   563/2004, § 9
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
   Katedra informačních technologií a technické výchovy
   Katedra informačních technologií a technické výchovy
   Praha - hlavní budova fakulty
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr, Září
   2
   330 hodin
   1 pracovní den v týdnu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   18309 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol 6-527-19

   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Studijní oddělení
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   08.09.2019
   http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=343
   17.6.2019-16.9.2019
   Termín výběrového řízení: červen 2019, září 2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)