Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (2093)

  Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Cílem vzdělávací akce je poskytnout účastníkům možnost získat kvalifikaci učitele ruského jazyka pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky ruského jazyka se zaměřením na daný stupeň. Studium je zacíleno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk – Ruský jazyk, přičemž jsou akcentovány základní principy výuky zaměřené na rozvoj komunikativní kompetence žáků v nejširším slova smyslu. Účastníci programu se seznámí i s možnostmi rozvoje komunikativní kompetence ve výuce ruského jazyka na odpovídajícím stupni školy, se základy managementu výuky ruského jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce ruského jazyka, vč. využití ICT ve výuce atd. Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytně nutné pro výkon profese učitele ruského jazyka na příslušném stupni školy.
  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  ano
  15
  Uchazeči musí splňovat následující podmínky
  1) magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole;
  2) znalost všeobecného ruského jazyka minimálně na úrovni C1 podle SERRJ doložená odpovídajícím certifikátem či vysvědčením o absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné.

  Vzdělávací program je určen pro:
  1) absolventy magisterského studijního programu pedagogického zaměření oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ;
  2) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření a studia v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2);
  3) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří zahájili a souběžně studují program v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2).

  Všichni uchazeči (a to včetně rodilých mluvčích) musí doložit osvědčení prokazující znalost ruského jazyka na úrovni nejméně C1 podle SERRJ.

  Vzdělávací program je také vhodný pro učitele ruského jazyka, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku jazyka na dalším stupni školy (například učitelé ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ si tak mohou rozšířit kvalifikaci o výuku ruského jazyka na SŠ).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   Absolvent si rozšíří svou kvalifikaci v oboru didaktika ruského jazyka pro ZŠ/SŠ. Společně s dokladem o znalosti ruského jazyka na úrovni alespoň C1 jej získaná kvalifikace opravňuje vyučovat ruský jazyk na příslušném stupni školy.
   Bude uvedeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Magdaleny Rettigové 4, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní i letní semestr
   1
   70 hodin
   Pátek - Sobota
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   8000 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol: 651619 (Poplatek je třeba uhradit před zahájením kurzu převodem na účet Pedagogické fakulty 85236011/0100. Účastníkům budou pokyny k úhradě poplatku za kurz zaslány po přihlášení emailovou adresu uvedenou v přihlášce).
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4,116 39, Praha 1 nebo elektronicky
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
   jakub.konecny@pedf.cuni.cz
   732489864
   31.10.2019
   Přijímací zkoušky nejsou konány. Vzdělávacího programu se mohou účastnit všichni zájemci, kteří splňují požadavky na účastníky a uhradí poplatek.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)