Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Rusky bez českého akcentu (2744)

  Rusky bez českého akcentu
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
  MŠMT ČR
  Rusky bez českého akcentu
  1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
  2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
  3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
  4. Praktický nácvik: 2 hodiny
  15
  Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nejsou stanoveny
   Osvědčení o absolvování programu
   Není kreditově ohodnoceno.
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Účastník získá nejen další odborné znalosti z didaktiky fonetiky, ale také bude rozvíjet své praktické dovednosti lingvistické i didaktické.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Praha, Magdaleny Rettigové 4
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní i letní semestr
   Krátkodobé
   8 hodin
   Konkrétní termín bude upřesněn
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   800 Kč / kurz
   Platba za účast na kurzu probíhá převodem na účet fakulty, variabilní symbol: 625819.
   Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím oficiální přihlášky v informačním systému UK
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
   jakub.konecny@pedf.cuni.cz
   732489864
   31.10.2019
   Termíny konání budou vypisovány průběžně.
   Uchazeč musí splňovat předepsanou kvalifikaci učitele ruského jazyka na základní nebo střední škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)