Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)

  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz, http://kovf.pedf.cuni.cz,
  http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-studia/rozsirujici-studium-ucitelstvi-ov-a-zsv/informace-o-studiu
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  11914/2017-1
  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  ano
  20
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
    § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Milena Tichá, CSc.
    Katedra občanské výchovy a filosofie
    Katedra občanské výchovy a filosofie
    Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr
    4
    270 hodin
    bloková soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    10000 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 698419


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    31.07.2019
    výběrové řízení září 2019
    Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
    o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV