Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1038)

  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik
  sportovních disciplín školní tělesné výchovy.
  MŠMT ČR
  MSMT -25679/2018-1-825
  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  ano
  15
  Učitelé VVP - 15 osob s pedagogickým vzděláním

  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
  nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné o vzdělání, zaměřené
  na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo
  v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    ústní zkouška
    závěrečná písemná práce
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů, absolvent získá osvědčení
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - aprobace TV
    č. 563/2004 Sb. § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
    Katedra tělesné výchovy
    Katedra tělesné výchovy
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr, Říjen
    6
    478 hodin
    Týdenní soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    9500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    V.S. číslo programu 697817
    Spec.symbol: rodné číslo
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    28.06.2019
    Termín přijímacího řízení: září 2019
    Přijetí na základě doložení požadovaného vzdělání.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz