Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Vychovatelství (312)

  Vychovatelství
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi.
  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Vychovatelství
  ano
  50
  Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
  Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.
  Výukové bloky přibližně v období září, leden, únor a květen (vždy 4 pracovní dny).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Vychovatel a pedagog volného času
   § 2 a § 16 zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
   Katedra pedagogiky
   Katedra pedagogiky
   Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr
   2
   250 hodin
   bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   10000 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol: 652019
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   06.09.2019
   V případě naplnění kapacity bude ukončen dříve
   Termín přijímacího řízení:
   výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu srpna 2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.pedf.cuni.cz/kped