Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Vychovatelství (312)

  Vychovatelství
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi.
  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Vychovatelství
  ano
  50
  Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
  Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.
  Výukové bloky přibližně v období září, leden, únor a květen (vždy 4 pracovní dny).

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Vychovatel a pedagog volného času
    § 2 a § 16 zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
    Katedra pedagogiky
    Katedra pedagogiky
    Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr
    2
    250 hodin
    bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    10000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 652019
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    do 06.09.2019
    V případě naplnění kapacity bude ukončen dříve
    Termín přijímacího řízení:
    výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu srpna 2019
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz/kped