Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1917)

  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  ano
  8
  Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   Absolvent získá způsobilost vyučovat výchovu ke zdraví a obsahově totožné předměty na základních a středních školách.
   § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
   Katedra pedagogiky
   Katedra pedagogiky
   Magdalény Rettigové 4, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr
   3
   400 hodin
   bloková výuka - 2 týdny/semestr
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   20000 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


   Školné se platí ve dvou splátkách:
   ve výši 10.000,- Kč před začátkem prvního semestru a 10.000,- Kč před začátkem třetího semestru studia.
   Při platbách kurzovného uvádějte:
   - variabilní symbol: 698619
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   06.09.2019
   Výběrové řízení bude uskutečněno v první polovině července (přihlášky zaslané do 30.6.2018) a
   poté v polovině září 2018 na základě posouzení podaných přihlášek.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)