Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství pro střední školy (2198)

  Učitelství pro střední školy
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  učitel
  kombinovaný
  čeština
  Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na středních a základních školách.
  MŠMT ČR
  11914/2017-1
  Učitelství pro střední školy
  ano
  20
  Ukončené VŠ magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého
  všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu.
  Výukové bloky přibližně v období září, leden, únor a květen (vždy 4 pracovní dny).

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    Absolventi získají způsobilost vyučovat na ZŠ a SŠ předměty, které odpovídají charakteru jejich magisterského vzdělání.
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
    Katedra pedagogiky
    Katedra pedagogiky
    Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2019/2020
    zimní semestr
    2
    250 hodin
    bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    16000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 651919


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    12.06.2019
    příjem přihlášek ukončen
    Uchazeči jsou přijímáni na základě posouzení splnění vstupních požadavků.

    Pro velký zájem a maximální naplnění kapacity programu příjem přihlášek ukončen.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz/kped