Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2018, (navazující magisterské studium) (4353)

  Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2018, (navazující magisterské studium)
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek; 2. lingvistika; 3. příprava seznamu literatury; 4. literatura a kultura německy mluvících zemí; 5. ukázky výuky.
  Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
  Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
  Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2018, (navazující magisterské studium)
  ne
  20
  nejsou stanoveny

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
    Ústav germánských studií
    Ústav germánských studií
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    letní
    1
    10 (v hodinách celkem)
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    1500 Kč / kurz
    základní
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    zuzana.rybenska@ff.cuni.cz
    Ústav germánských studií
    Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
    stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
    221619244
    23.02.2018