Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (303)

  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
  Podrobné informace najdete také na: http://vpsmp.cz
  MŠMT
  11914/2017-1
  Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
  1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
  Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
  pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
  zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Školní metodik prevence
    §10 vyhl. č. 317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Michaela Titmanová
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2018/2019
    zimní semestr
    4
    250 hodin
    1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    9000 Kč / rok
    Při všech platbách uvádějte:
    V.S. : 614818
    Spec.symbol: rodné číslo
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    elektronicky https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4330
    Studijní oddělení
    Mgr. Michaela Titmanová
    m16@centrum.cz
    221900544
    29.06.2018
    výběrové řízení
    Termín přijímacích zkoušek - výběrové řízení: červenec 2018
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz